• Naisten Kulma ja Mieserityistyö - Tukea rikostaustaisille romaneille

Facebook kanavalla jaamme ajankohtaisia ilmoituksia
www.facebook.com/naistenkulmajamieserityistyo

Naisten Kulmalla yhteisöllistä toimintaa, tukea ja neuvontaa. Tukipisteeltä koordinoidaan myös Mieserityistyötä.

NAISTEN KULMA

Naisten Kulma tarjoaa rikostaustaisille romaninaisille oman yhteisöllisen tilan, jonka toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Toiminnan kehityksessä ja toteutuksessa kuullaan kohderyhmän naisia.

Vapautuessaan vankilasta arjen sujuminen ei ole itsestään selvää. Avun ja tuen puute saattaa yllyttää takaisin rikolliseen elämäntapaan. Syrjäytyminen leimaa monia naisia ja avun hakemiseen ja saamiseen on joskus liian monta vaihetta. Naisten Kulma tarjoaa paikan, jossa tuetaan naisia yhteiskuntaan ja sitä kautta rikoksettomaan elämään. Lisäksi naisille tarjotaan mahdollisuus harrastuksiin sekä muuhun heille mielekkääseen toimintaan. Naisten Kulmassa räätälöidään yksillöllinen tukipolku.

Lue lisää…

MIESERITYISTYÖ

VOITTO -toimintamalli: Voimaannuttava – Identiteettiä vahvistava – Oivalluksia tarjoava

Naisten Kulma  -tukipisteeltä koordinoidaan myös mieserityistyötä  Toimimme vankilayksiköissä järjestäen kuntouttavaa ja kulttuurilähtöistä VOITTO -yksilö ja ryhmätyöskentelyä.  Tarjoamme tukitoimintoja ja palveluohjausta vankilasta vapautuneille ja vapautumisen nivelvaiheessa oleville romanimiehille.

Tällä hetkellä miestyössä toimii vain kaksi osa-aikaista työntekijää.

Kuntouttavaa VOITTO -toimintamallia on toteutettu 2020-2021 aikana Ojoisten, Köyliön, Huittisten, Keravan ja Pelson vankilassa. Työ on laajenemassa Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueelle.

Lue lisää…

Ajankohtaista